21 augusti 2008

Ingen fiskelycka vid Tegeforsen (Åresjön)


Staren väntar på hugg!

Lotta får bottennapp!

Vy mot Åresjön.

Men korven smakade bra ;-)
Posted by Picasa

11 augusti 2008

Fiskesemester


Mattias, Jande å Lars, i väntan på måsdyk.


Mest regn å blåst vid denna fisketuren.


Brygga å båt, trevligt.


Ser schön.
Posted by Picasa