11 augusti 2008

Fiskesemester


Mattias, Jande å Lars, i väntan på måsdyk.


Mest regn å blåst vid denna fisketuren.


Brygga å båt, trevligt.


Ser schön.
Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar